Formy płatności

Na dzień dzisiejszy - płatności są wyłączone. Czekamy na sugestie Państwa jakie płatności będa najwygodniesze. 

W dniu 29.01.2021 r. - Firma jest nieczynna
z przyczyn od nas niezależnych
(PRZEBUDOWA TRAFOSTACJI ENERGETYCZNEJ)