KLEJONE / BEZ KLEJENIA

Oblicz cenę produktu

Papier
Format
Klejenie
Termin

DRUK RECEPT
- dostarczenie: pliku XML (plik generowany ze strony NFZ)
- dostarczenie danych świadczeniodawcy - pole nagłówkowe recepty oraz nr oddziału NFZ (jednorazowo - przy pierwszym zamówieniu)

W dniu 29.01.2021 r. - Firma jest nieczynna
z przyczyn od nas niezależnych
(PRZEBUDOWA TRAFOSTACJI ENERGETYCZNEJ)