Vouchery / Bony

Oblicz cenę produktu

Projekt graficzny
?

Mam gotowy do druku projekt:

Bez dodatkowych kosztów.


Opracowanie prostego projektu:

Dodatkowy koszt, do 30 min. pracy nad projektem. Opracowanie 1 projektu.


Opracowanie 1 prostego projektu:

Dodatkowy koszt, do 30 min. pracy nad projektem. Opracowanie 1 projektu.


Opracowanie 2 prostych projektów:

Dodatkowy koszt, do 30 min. pracy nad 1 projektem. Opracowanie 2 projektów.


Opracowanie złożonego projektu:

Dodatkowy koszt, do 2 godzin pracy nad projektem. Opracowanie 1 projektu.

Format
Zadruk strona 1
Zadruk strona 2
Papier
Termin

Zapraszamy do druku bonów i/lub voucherów w naszej drukarni.